"We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze waarmee we ze veroorzaakt hebben"

Albert Einstein

Gesprekspartner voor bestuur en directie bij organisatie- en beleidsvraagstukken

Complexe uitdagingen omzetten in eenvoudige oplossingen. Deze zin van zes woorden geeft het beste weer waar de kernactiviteiten van 2F Consultancy op gericht zijn. Om dit te doen is meer nodig dan het 'oude' systeem van analyseren, concluderen en aanbevelen. We leven in de 21e eeuw. Organisatievraagstukken zijn niet langer eendimensionaal te ontwarren.

Daarom 2F

  1. Er is een kritische houding nodig - vanuit een onderbouwde visie - om een probleem scherp te krijgen.
  2. In kaart gebrachte vraagstukken vergen een snelle analyse waaruit eerste oplossingen gedistilleerd kunnen worden.
  3. Abstracte oplossingen kunnen alleen met benodigde creativiteit omgezet worden in concrete nieuwe ideeën.
  4. De communicatie over nieuwe ideeën dient effectief en efficiënt georganiseerd te worden.
  5. Voor veranderingen zal het juiste gevoel voor urgentie bij de betrokkenen op gang gebracht moeten worden.
  6. Betrokkenen zullen begeleid met elkaar moeten gaan verkennen welke rol zij in de verandering willen c.q. aankunnen. Na verkenning is afstemming noodzakelijk.
  7. Een goede afstemming leidt tot een akkoord over het gezamenlijk werken aan de verandering.
  8. Een succesvolle samenwerking laat veel ruimte tot bijstelling.
  9. Benodigde bijstellingen worden zichtbaar door een goede monitoring van het veranderingsproces.
  10. Oplossingen dienen te leiden tot permanente veranderingen.

Contact